Πρόγραμμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου (CemManager)

Το πληροφορικό σύστημα CemManager είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης Κοιμητηρίου.

Λόγω της προηγμένης δικτυακής τεχνολογίας που έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα CemManager, οι διαχειριστές του Κοιμητηρίου και οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή όλα τα χαρακτηριστικά μίας ταφής ή εκταφής ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας.

Ο διαχειριστής του Κοιμητηρίου έχει πάντα στη διάθεσή του τη γραφική διαθεσιμότητα του Κοιμητηρίου

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα κοιμητηρίου CemManager γίνεται μέσω Πιστοποιημένων Χρηστών, μέσα από ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας και κωδικοποίησης ανταλλαγής δεδομένων. Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται από τους Διαχειριστές του Συστήματος. Κάθε αλλαγή στα δεδομένα του συστήματος, καταγράφεται αυτόματα σε ειδική διαχείριση αρχείων (Log Files).

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους ελέγχους που παρέχει η εφαρμογή ώστε να καθοδηγεί τους διαχειριστές του Κοιμητηρίου στην εύκολη, γρήγορη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων.

Χαρακτηριστικά CemManager

 • Τομείς Κοιμητηρίου
 • Διαχείριση Τάφων
 • Κατηγορίες Τάφων (απλοί, οικογενειακοί κλπ)
 • Διαχείριση Ταφών
  • Παρατάσεις Ταφής
  • Έκδοση Παράβολου Παράτασης Ταφής
  • Έκδοση Παράβολου Ταφής ('Αδεια Δόμησης)
 • Διαχείριση Εκταφών
  • Έκδοση Παράβολου Εκταφής
 • Διαχείριση Οστεοφυλάκιων
 • Έκδοση Ετήσιου Παράβολου
  • Δυνατότητα Ειδοποίησης με ανεξόφλητα Οστεοφυλάκια
  • Ρήψη Οστών στο Χωνευτήρι
 • Διαχείριση Οστεοθηκών
 • Έκδοση Ετήσιου Παράβολου
 • Δυνατότητα Ειδοποίησης με ανεξόφλητα Οστεοφυλάκια
 • Διαχείριση Μεταφορών Ενταφιασμένων
 • Διαχείριση Κατασκευαστών
 • Διαχείριση Γραφείων Τελετών
 • Διαχείριση Ενταλμάτων (δυνατότητα ενημέρωσής τους από την οικονομική υπηρεσία, αφού η εφαρμογή θα είναι σε δίκτυο του Δήμου, ώστε να είναι ενήμερη η διαχείριση του Κοιμητηρίου ανά πάσα στιγμή)
 • Διαθεσιμότητα Τάφων
 • Πίνακας Ενημέρωσης Χρήστη (Ημερήσια πληροφόρηση με Ταφές, Εκταφές, Εντάλματα)
  • Παραγόμενα
  • Βιβλίο Ενεργούμενων Ενταφιασμών
  • Παρατάσεις Ανακομιδών
  • Έκδοση Αδειών Δόμησης Τάφων
  • Ειδοποίηση Πληρωμής Οστεοφυλακίων & Οστεοθηκών
  • Ειδοποίηση Εκταφής
  • Διαβιβαστικό Διεύθυνσης Υγιεινής
  • Διαθεσιμότητα Τάφων

Κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο κάνοντας κλικ εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή μια εκτενέστερη παρουσίαση.

'Αλλα προγράμματα σχετικά με την διαχείριση Δημοτικών Δραστηριοτήτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν