01 Αυγούστου 2016

Εγκατάσταση εφαρμογής EasyCom στο Γεωπονικό Κατάστημα Κοντόπουλος

Το Γεωπονικό Κατάστημα ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ στο Αριοχώρι Καλαμάτας, εμπιστεύτηκε τη λύση της IntelliSoft "EasyCom" για τη εμπορική διαχείρισή του.

Η εφαρμογή EasyCom περιλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα μιας Εμπορικής Διαχείρισης, που χρειάζεται μια σύγχρονη επιχείρηση για να ανταποκριθεί με πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της και να απεικονίζει την πραγματικότητα με τις λεπτομέρειες και τις ιδιαιτερότητες της.