Εφαρμογή Διαχείρισης Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμων (Νοιάζομαι)

Το πληροφορικό σύστημα Νοιάζομαι είναι ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης  Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων.

Στόχος της εφαρμογής – προγράμματος είναι όλα τα αιτήματα των πολιτών να διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και παράλληλα τόσο ο Δήμος όσο και ο Ενδιαφερόμενος δημότης, να μπορούν να έχουν ενημέρωση για τα εν εξελίξει αιτήματα για παροχές, σε πραγματικό χρόνο.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε παροχή του Δήμου και τη διεκπεραίωση αυτής με ψηφιοποιημένο τρόπο, από την έγκριση της, μέχρι την ολοκλήρωση ή τη λήξη της. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται, είναι ικανές να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων για παροχές.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει σημαντικό μέσο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τους, όσο και να καθιερωθεί ως ένα χρηστικό μέσο για τους υπαλλήλους του Δήμου, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία τους.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής υπηρεσίας οι χρήστες του συστήματος, οι οποίοι είναι δημότες αλλά και στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, μπορούν μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος:

 • Να υποβάλλουν μια αίτηση για ένταξη σε υπηρεσίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου
 • Να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Οι υπάλληλοι του Δήμου να εγκρίνουν ή να απορρίψουν μια αίτηση
 • Να  ζητήσουν  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  και  να  διατηρήσουν τυχόν εκκρεμότητα
 • Να θέσουν ημερολογιακή ισχύ, στην παροχή που προσφέρεται
 • Να δημιουργήσουν μια «σχέση» ενδιαφερόμενου, με οικονομικής φύσεως παροχή και να ενημερώσουν το οικονομικό τμήμα του Δήμου
 • Να δημιουργήσουν μια «σχέση» ενδιαφερόμενου, με διάφορες χρονοπρογραμματιζόμενες ενέργειες πρόνοιας και βοήθειας του Δήμου
 • Να ελέγχουν το καθημερινό πρόγραμμα ενεργειών του Δήμου
 • Να επιβεβαιώσουν την εκτέλεση μιας Παροχής
 • Να κλείσουν ένα ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία
 • Να έχουν διαθεσιμότητα Δομής ή Στελέχους
 • κλπ

Το έργο παρέχει ψηφιακά τις παρακάτω Υπηρεσίες προς Πολίτες:

 • Υπηρεσία εγγραφής μέλους, για την πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες
 • Υπηρεσία υποβολής αίτησης, ανά κατηγορία.
 • Υπηρεσία ενημέρωσης προσκόμισης δικαιολογητικών.
 • Υπηρεσία έγκρισης ή απόρριψης αίτησης με διατήρηση εκκρεμότητας στα δικαιολογητικά.
 • Υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης του ενδιαφερόμενου
 • Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού παροχών
 • Δυνατότητα επιβεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών ή καταβολής επιδομάτων

Η Εφαρμογή – πρόγραμμα «Νοιάζομαι» για τις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες αποτελείται από τα επιμέρους υπο-προγραμματα και εφαρμογές:

 • Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Κοινωνικό Φροντιστήριο
 • Κοινωνικό Φαρμακείο
 • Κοινωνικά Συσσίτια
 • Κοινωνικό Τιμολόγιο
 • Κοινωνικό Δεκατιανό
 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Δημοτικά Ιατρεία
 • Εισαγγελικές Εντολές
 • Βιβλιάρια Ανασφάλιστων
 • Δωρεάν Φαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφάλιστου
 • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
 • Γραφείο Απασχόλησης
 • Κοινωνική Έρευνα
 • Κοινωνικές Ντουζιέρες
 • Κοινωνικά Πλυντήρια
 • Χορηγίες
 • Ξενώνες
 • Κοινωνική Κατοικία
 • Κέντρο Στήριξης Ρομα
 • Διανομή Κάυσιμης Υλης
 • Παιγνιοθήκη
 • Καταγραφή Εθελοντών
 • Κοινοφελής Εργασία
 • ΚΑΠΗ
 • ΚΗΦΗ
 • Λέσχες Φιλίας
 • Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση
 • Τράπεζα Αίματος
 • Νομικές Υπηρεσίες
 • Δράσεις Ιατρείων
 • Ανίχνευση Διαταραχών Μνήμης
 • Κοινωνικό Μαγειρείο
 • Κοινωνικό Ιχθυοπωλείο
 • Παιδικές Κατασκηνώσεις
 • Αγορά (Ενδυση, Υπόδηση)
 • Κέντρα Κοινότητας
 • Υπνωτήριο Αστέγων
 • Δημοτικοί Λαχανόκηποι
 • MIS Reporting
 • Web Site Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • Ηλεκτρονική Υπογραφή Δημότη (esign modue)
 • κα 

 

Ενδεικτικοί Πελάτες : Δήμος Ιλίου, Δήμος Κομοτηνής, Δήμος Ηλιούπολης, Δήμος Αλίμου, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Κερατσινίου, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Παλλήνης-Γέρακα, Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Ωρωπού, Δήμος Χολαργού, Δήμος Ιωαννίνων, Δήμος Κορυδαλλού κλπ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή μια εκτενέστερη παρουσίαση.

'Αλλα προγράμματα σχετικά με την διαχείριση Δημοτικών Δραστηριοτήτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν