Διαχείριση Δημοτικών Δραστηριοτήτων

Η IntelliSoft διαθέτει μια πλήρη σουίτα εφαρμογών και προγραμμάτων διαχείρισης των δημοτικών δραστηριοτήτων.